Plaváreň Štiavničky

Hlavná činnosť

prenájom bytov a nebytových priestorov

obchodná a sprostredkovateľská činnosť

prenájom a kúpa nehnuteľností

sprostredkovanie opráv, údržby a rekonštrukcií bytov a nebytových priestorov

sprostredkovateľská činnosť v oblasti správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľnosti